مجله

کتاب های پیشنهادی

مجموعه کتاب های قوانین دست نویس

مجموعه کتاب های دست دوم قوانین دست نویس

مجموعه کتاب های قوانین دست نویس

مجموعه کتاب های قوانین دست نویس ، در واقع چیزی جز خود همان قوانین اصلی و کامل نیست. فقط مجموعه نکات مهم گرد هم جمع آوری شده است.

 

کتاب دست دوم مجموعه قوانین دست نویس - آیین دادرسی کیفری

موضوع کتاب قانون آیین دادرسی کیفری :

برای این که بدانید سری کتاب های مجموعه قوانین دست نویس،قرار نیست مواردی غیر از کتاب های قانون متعلق به مولفین دیگر و تهیه شده از قبل نیست که از فعالین حوزه آموزشی هستند و این کتاب ها نتیجه تلاش ها و تحقیق و مطالعه و تدریس از طرف آن ها می باشد. در این سری کتاب ها در قسمت های مختلف کتاب مواردی که در متن قانون مهمتر بوده یا عبارتی در خلال مواد ذکر شده اهمیت بیشتری را دارد با رنگ و یا فونت دیگری چاپ شده است تا به خوبی نظر و توجه خواننده را جلب کند. در مواردی که ضرورت ایجاب می کند، ارتباط مواد قانونی با موادی از همین قانون یا سایر قوانین و مقررات در پاورقی کتاب مشخص شده است.

از ویژگی سری کتاب های قوانین دست نویس:

– جلب توجه عبارات مهم در خلال مواد با تنوع در رنگ متن؛

– ارتباط مواد قانونی با موادی از همان قانون یا سایر قوانین و مقرارت حاکم؛

– ذکر مفاهیم مخالف مواد جهت یادگیری مفهومی تر؛

– ذکر آرای وحدت رویه مرتبط با ماده؛

– ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی؛

– ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد؛

– بیان معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد؛

– ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است.

 

 

کتاب دست دوم مجموعه قوانین دست نویس - قانون تجارت شقایق چمن خواه

 

موضوع و ویژگی های کتاب قانون تجارت :

برای این که بدانید سری کتاب های مجموعه قوانین دست نویس،قرار نیست مواردی غیر از کتاب های قانون متعلق به مولفین دیگر و تهیه شده از قبل نیست که از فعالین حوزه آموزشی هستند و این کتاب ها نتیجه تلاش ها و تحقیق و مطالعه و تدریس از طرف آن ها می باشد. در این سری کتاب ها در قسمت های مختلف کتاب مواردی که در متن قانون مهمتر بوده یا عبارتی در خلال مواد ذکر شده اهمیت بیشتری را دارد با رنگ و یا فونت دیگری چاپ شده است تا به خوبی نظر و توجه خواننده را جلب کند. در مواردی که ضرورت ایجاب می کند، ارتباط مواد قانونی با موادی از همین قانون یا سایر قوانین و مقررات در پاورقی کتاب مشخص شده است.
به اختصار در معرفی این سری کتاب می توان گفت: گروه علمی نشر موسسه کمک آزمون در سری کتاب قوانین دست نویس با تفحص در منابع مرجع و اصلی، نکات لازم و ضروری و تحلیلی و کاربردی را به مواد قانونی اضافه کرده اند و به شکلی زیبا و ابتکاری تدوین و تنظیم نموده اند.

از ویژگی سری کتاب های قوانین دست نویس؛

– جلب توجه عبارات مهم در خلال مواد با تنوع در رنگ متن؛
– ارتباط مواد قانونی با موادی از همان قانون یا سایر قوانین و مقرارت حاکم؛
– ذکر مفاهیم مخالف مواد جهت یادگیری مفهومی تر؛
– ذکر آرای وحدت رویه مرتبط با ماده؛
– ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی؛
– ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد؛
– بیان معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد؛
– ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است.

 

 

کتاب دست دوم مجموعه قوانین دست نویس - قوانین خاص جزائی میثم ابراهیمی

 

موضوع و ویژگی های کتاب مجموعه قوانین خاص جزائی :

در کتاب مجموعه قوانین دست نویس – قوانین خاص جزائی ، چندین عدد قانون خاص که از نظر و منظر آزمونی نیز بسیار اهمیت دارد به طوری که  قوانین دست‌نویس، نوشته شده است. هرچند، ضمن تعیین قسمت‌های مهم متن مواد قانونی با رنگ دیگر، حسب مورد آرای وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی نیز بیان گردیده است. همچنین گزیده سؤالات آزمون‌های حقوقی سنوات قبل نیز به همراه طرح تست‌های تألیفی، ارائه شده است.

– تدوین 20 قانون خاص کیفری مهم و کاربردی به همراه آیین‌نامه آن‌ها، با هدف آماده‌ سازی هرچه بیشتر داوطلبین آزمون‌های حقوقی؛

– تعیین قسمت مهم‌ متن مواد قانونی با رنگ دیگر، جهت ساده سازی و فهم‌ بهتر و سریع‌تر متون قانونی؛

– اِعمال آخرین اصلاحات و الحاقات؛

– بیان آرای وحدت رویه قضایی و نظریه‌های مشورتی؛

– طراحی تست های تألیفی مناسب و ارائه سؤالات برگزیده آزمون‌های سال‌های پیشین به همراه پاسخنامه در ذیل آن‌ها؛

 

 

کتاب دست دوم مجموعه قوانین دست نویس- قانون مدنی جلیلی

معرفی کتاب قانون مدنی :

مولف این کتاب با توجه به این که قانون ، کلماتی را دارد که ؛

حتی علاقه مندان این رشته یا دانشجو های این راه را به اشتباه و سختی می اندازد سعی کرده تا با الهام از منابع اصلی، متون قانونی را با اضافه نمودن  جملاتی به آن، ساده و روان تر کند و به اصطلاح در امر سهل کردن آن در راحت فهمیدن و درک کردن آن تلاش کرده و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفته است.

این کتاب، اثر  پژوهشی و آموزشی محسوب می شود که یعنی با خواندن قوانین ، مقالات و بعضی نتیجه گیری ها و… به هر دانشجوی حقوق و داوطلب آزمون های  حقوقی به جای این که از راه سخت آن بخواهند وارد شود مطالعه قوانین ساده ،پیشنهاد می شود.

این منبع قانون آیین دادرسی مدنی ، طوری نکات کاربردی را بیان کرده و جلو برده که دیگر نیازی به مطالعه منابع اصلی و سخت آن نمی باشد.

قسمتی  از ویژگی های کتاب مجموعه قوانین دست نویس- قانون مدنی :

ویژگی دست نویس قانون مدنی نشر کمک آزمون :

– جلب توجه عبارات مهم در خلال مواد با تنوع در رنگ متن؛

– ارتباط مواد قانونی با موادی از همان قانون یا سایر قوانین و مقرارت حاکم؛

– ذکر مفاهیم مخالف مواد جهت یادگیری مفهومی تر؛

– ذکر آرای وحدت رویه مرتبط با ماده؛

– ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی؛

– ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد؛

– بیان معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد؛

– ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است.

 

 

کتاب دست دوم مجموعه قوانین دست نویس - قانون آیین دادرسی مدنی راحیل ایگانی

معرفی کتاب آیین دادرسی مدنی :

صرفاً برای این که به صورت خلاصه و کلی بدانید ،مجموعه قوانین دست نویس، کتاب و قوانینی غیر از کتاب های متعلق به خود اصل قانون و کتاب هایی که بعضی متون قانون را تألیف کردند نمی باشد.

 

کتاب های مطرح شده نتیجه و حاصل سال ها تحقیق و تفحص و عمیق شدن در حوزه تخصصی حقوقی است و تمام افرادی که این کتاب از آن ها به عنوان منبع جمع آوری اطلاعات استفاده کرده جای هیچ شک و شبهه ای را نمی گذارد و تلاش آن ها را قدر دانسته .

این کتاب سعی کرده تا مطالعه و آماده شدن برای آزمون ها یا یادآوری قبل از جلسه مهم یا دادگاه و … را راحت کند به عنوان مثال برای این که کار شما راحت تر باشد

 

 

 

کتاب دست دوم مجموعه قوانین دست نویس - مجازات اسلامی مهدی صیادی

 

کتاب قانون مجازات اسلامی :

برای این که بدانید سری کتاب های مجموعه قوانین دست نویس،قرار نیست مواردی غیر از کتاب های قانون متعلق به مولفین دیگر و تهیه شده از قبل نیست که از فعالین حوزه آموزشی هستند و این کتاب ها نتیجه تلاش ها و تحقیق و مطالعه و تدریس از طرف آن ها می باشد. در این سری کتاب ها در قسمت های مختلف کتاب مواردی که در متن قانون مهمتر بوده یا عبارتی در خلال مواد ذکر شده اهمیت بیشتری را دارد با رنگ و یا فونت دیگری چاپ شده است تا به خوبی نظر و توجه خواننده را جلب کند. در مواردی که ضرورت ایجاب می کند، ارتباط مواد قانونی با موادی از همین قانون یا سایر قوانین و مقررات در پاورقی کتاب مشخص شده است.
به اختصار در معرفی این سری کتاب می توان گفت: گروه علمی نشر موسسه کمک آزمون در سری کتاب قوانین دست نویس با تفحص در منابع مرجع و اصلی، نکات لازم و ضروری و تحلیلی و کاربردی را به مواد قانونی اضافه کرده اند و به شکلی زیبا و ابتکاری تدوین و تنظیم نموده اند.

 

سر فصل ها و مباحث کتاب :

  • بخش اول: مواد عمومی
  • فصل اول: تعاریف
  • فصل دوم: قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
  • فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
  • فصل چهارم: قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری و…

ویژگی های کتاب :

  • به روز رسانی شده براساس آخرین و جدیدترین قوانین خاص، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مصوب درسال 99
  • بیان ساده، روان و سلیس مفاهیم و اصطلاحات حقوقی جهت درک بهتر قوانین
  • طراحی کاملا ابتکاری، انحصاری و سبک نوشتاری منحصر به فرد.
  • مدون شده در قطعات جیبی همراه
  • مفید برای مرور، جمع بندی و تثبیت مطالب

 

 

مناسب برای :

برای قوانین مختلف،که در واقع یک فضای کلی و دارای جزئیات بسیار و حوزه بسیار سخت و خاص و حساس است،  می توان به جرأت گفت (که اگر بهترین و مهم ترین منبع نباشد ) حداقل یکی از بهترین و مهم ترین منابع مجموعه قوانین دست نویس می باشد. به طوری که دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی از همان ترم اول و در مقطع کارشناسی ارشد، جهت ادامه مسیر به طور تخصصی در حال استفاده می باشد.زیرا با توجه به این که باید با مفهوم قانون و تطبیق دادن خود با علایق شخصی اش، می تواند بهترین تصمیم را بگیرد.

قطعاً، کتاب های مجموعه قوانین دست نویس، یکی از منابعی است که در امر انتخاب رشته و یادگیری مفهوم قانون، شما را در امر تصمیم گیری همراهی می کند و این کار را برایتان تسهیل میکند.

 

برای خواندن مطالب و خرید کتاب های دست دوم عمومی دانشگاهی و علوم انسانی بیشتر، با سایت یار مهربان همراه باشید.

ضمناً سایت کسب و کارت بامن هم میتونه در مورد تولید محتوای کسب و کارتون، کمک زیادی به شما داشته باش.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

ورود

ورود | ثبت نام
فروشگاه
سایدبار
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من