معرفی کتاب 12ستون برای موفقیت

معرفی کتاب 12ستون برای موفقیت

امروزه و با توجه به بمبارانی که توسط شبکه های اجتماعی می شویم و رشد و پیشرفتی که دنیا را در بر گرفته است ، همه به دنبال موفقیت و پیروزی در زندگی شخصی و اجتماعی خود هستند.با این که همه در زندگی خود آرزوهای بزرگ و کوچکی دارند ، اما تعداد محدودی به خواسته ها و غایت و هدف خود می رسند.

ادامه مطلب