معرفی انواع لیموناد

معرفی انواع لیموناد

معرفی انواع لیموناد
لیموناد پرتقال

معرفی انواع لیموناد ،برای اینکه لیموناد پرتقال آماده نمایید، باید مواد زیر را فراهم نمایید:

¾-۱فنجان شکر
½-۲ فنجان آب
۲ قاشق غذاخوری لیموی رنده شده با پوست
۲ قاشق غذاخوری پرتقال رنده شده با پوست
½-۱ فنجان آب لیموی تازه حداقل ۱۰ لیمو

ادامه مطلب